رئیس سازمان حج و زیارت:مراسم برائت از مشرکین تبلوری ازعزت ، کرامت و اقتدار ملت ایران بود

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: برگزاری مراسم برائت از مشرکین تبلوری از عزت ، کرامت و اقتدارملت ایران بود مراسمی که زاییده قدرت و قوت این ملت ، خون شهدا ، امام (ره) و رهبرمعظم انقلاب است.

علی رضا رشیدیان در حاشیه مراسم برائت از مشرکین امسال درعرفات به خبرنگاران افزود: ملت ایران در این مراسم برائت خود را از استکبار، کفار و ظالمان و نیز دفاع ازملت مظلوم فلسطین را فریاد کردند.

وی در پاسخ به پرسشی در زمینه نحوه و وضعیت خدمات رسانی به زائران طی امسال در قیاس با قبل اظهار کرد : در مذاکراتی که با وزارت حج عربستان و موسسه مطوفین ایرانی وزارت حج این کشور داشتیم تمامی ملاحظات و تدابیرلازم برای پذیرایی، اقامت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران برنامه ریزی شد.

وی عنوان کرد:چنانکه روز گذشته سنگینی ترین ترابری برای جابجایی 90 هزارزائر را داشتیم و بدون مشکلی به انجام رسید که بیش از100 هزار نفر از خواهران و برادران اهل سنت صیح دیروز و عصر مابقی زائران را آن هم در زمانی کمتراز وقت پیش بینی شده از مکه منتقل شدند.

رئیس سازمان حج و زیارت عنوان کرد : امروز صبح هم زائران اهل سنت خیلی زودتر از زمان پیش بینی شده از منا به عرفات انتقال یافتند.

رشیدیان درموضوع برنامه ریزی برای رمی جمره هم گفت : بدین منظور برای کاهش ازدحام و سهولت درانجام اعمال پیش بینی شده که بیش از50 درصد زائران ما شامل بانوان و افراد معذورین و غیره با عنوان وقوف اضطراری به منا اعزام و صبح زود برای رمی جمره اعزام شده و باز می گردند.

وی گفت : اما برای مردان هم مسیرها و ساعت های حرکت پیش بینی و مدیران کاروان ها در این رابطه توجیه شده و آموزشهای لازم رادریافت کرده اند و با محاسبات دقیقی که از مشعر تا منا و منا تا رمی جمره عقبه صورت گرفته مسیر کاملا مشخص و نیروهای امدادی هم درمسیرمستقرو امکانات لازم هم تدارک شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد : همچنین برای آن دسته از زائرانی که به هر دلیلی اعم از بیماری و مشکل جسمی و .. توان انجام اعمال را ندارند هیات پزشکی حج و زیارت خدمات لازم را برنامه ریزی کرده و بدین منظور تعدادی از این افراد با آمبولانس و امکانات پزشکی به منا منتقل شده اند و به نیابت اعمالشان انجام می شود.