فیش حج

دفتر نقل و انتقال فیش حج

 

 

بنا بر فتوای تمامی آیات محترم عظام مبنی بر اینکه انجام فوری حج تمتع به محض استقرار بر افراد مستطیع ،واجب

 

وترک یا به تعویض انداختن آن معصیت و گناه کبیره است.

 

حج حق واجب آفریدگار بر انسان است و به محض نیت حج ،باب رحمت مفتوح میشود و طواف خانه حق عملی مبارک

 

است و پاداش حج نمیرسد و انفاق یک کوه طلای سرخ در راه او با حج 

 

برابری نمیکند و زائران حج میهمان او می باشند ،درخواست و حاجتشان را بر آورده می سازد ،دعایشان را مستجاب

 

می فرماید و شفاعتشان را می پذیرد .....

 

همین امروز فیش حج واجب و عمره دارای اولین نوبت تشرف و یا دارای نوبت تشرف در سالهای بعد را با قیمت ارزان

 

تر به طور قانونی پس از صدور مجوز انتقال در کاگزاری و تنظیم سند صلح 

 

در دفتر اسناد رسمی تحویل گرفته و در اولین فرصت در محضر امامان بقیع باشید.

 

انشالله........                                

 

   

 

                           

Super User